هل لديك سؤال؟
تم إرسال الرسالة. ߕߎ߲߯ / Fermer

ߒߞߏ ߞߊߓߋ߫ ߝߟߐ – ߤߊߕߍ Hatè ( ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲)

Course available for 729 days
Get course
5.0
1 ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߎ߬
ߛߙߍߘߍߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬: 114 ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬
ߓߘߍ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ : ߞߊߙߏ߫ 5
ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ: 78
فيديو: ߕߎ߬ߡߊ߬߬ߙߋ߲ 8
ߞߊߓߋ: ߝߟߐߡߊ
CL v2 nko ߤߊߕߍ ߒߞߏ nkosf lalphabet Cours de formation

ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߊ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ،ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߒߞߏ – ߤߊߕߍ).

ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߙߍߕߍ: 50v2
ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߲ : ߒߞߏ ߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ (ߓߊ߲ߡߊߣߊ߲ ߺ ߡߊ߲߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߺ ߖߎ߬ߟߊ ߺ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ) ߘߌ߫.
ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ :
(ߒߞߏ – ߤߊߕߍ)
ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߞߊߓߋ߫ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ،ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ،ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߧߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߎߡߊ߲ߠߌ߲ ߢߊߟߐ߲ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߛߓߏ ߟߎ߬ ߓߛߏߟߌ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߗߏ߯ߦߊ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߸ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߥߟߏ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߞߊߓߋ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߟߎ߬ ߓߊߓߋ߬ ߸ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߊ߲߬ ߝߙߍߕߍߡߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫.

ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌ߫ ߸ߌ ߓߴߛߋ߫ ߊ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߐ߫ ߊ߲ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߝߟߐ߫ ،ߦߊ߲߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬

ߥߟߊ߬ߘߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߓߘߍ߬ߡߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫

 

 

ߛߌ߰ߘߊ ߝߟߐ

ߛߌ߰ߘߊ ߝߌߟߊߣߊ߲

ߛߌ߰ߘߊ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲

5.0
5 out of 5
1 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
1
Stars 4
0
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, تسجيل الدخوللترك تعليق