ߞߊ߲ߜߍ nk

ߒߞߏ
ߞߊߙߏ߫ 10
17,500 CFA 13,000 CFA
ߞߎߡߦߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߜߘߌ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ،ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ( ߒߞߏ – ߞߊ߲ߜߍ ) ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝߙߍߕߍ: 53NK-NK ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߞߍ...
ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲
ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ 83
ߞߊߙߏ߫ 10
17,500 CFA 13,000 CFA