ߤߊߕߍ nk

ߒߞߏ
ߞߊߙߏ߫ 5
7,500 CFA 5,500 CFA
ߒߞߏ ߛߓߍߘߋ߲ ߠߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߛߓߍߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߊ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲߬ ،ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߣߌ߲߬ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߒߞߏ – ߤߊߕߍ). ߟߊ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߝ...
ߝߟߐߡߊ
ߥߟߊ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ 28
ߞߊߙߏ߫ 5
7,500 CFA 5,500 CFA